Historia de la Guernica

Hurrengo apirilak 26an 74 urte betetzen dira Gernika bonbardeatu zutenetik, bonbardaketa hau biztanleria zibil babesgabearen kontra izan zen, azoka zegoen astelehen batean eskualde guztitik etorritako jendea bertan zegoelarik.

Gernika ez zen izan edonola aukeratutako helburu bat, Euskal askatasunaren ikurra izateagatik baizik, Europako Demokrazia zaharrenetako bat izateagatik.

Errepublikar Gobernuak “Guernica” koadroa margozteko agindua eman zion Pablo R. Picassori, bonbardaketa dela eta bertako pertsonen sufrimendua eta hilketak salatzeko asmoz; gaur egun koadro hau bakearen eta Giza Eskubideen símbolo bihurtu da mundu guztian.

Guernica-Gernikara ekartzeko behar diren izapideei hasiera emateko eskatzen diegu dagokien Erakundeei. Honexegatik eta orrialde honetatik, zure atxikimendua eskatu nahi genuke eskaera honekiko, eta zure kontaktuei honen berri ematea eurek ere ekimen honen alde bozkatu ahal izateko.

Ziur gaude denon artean Guernica-Gernikara ekartzea lortuko dugula.

El próximo 26 de abril se cumplen 74 años del bombardeo de Gernika, bombardeo que sufrió una población civil indefensa, un lunes de feria a la que acudían personas de toda la comarca.

Gernika no fue un objetivo elegido al azar, sino por ser símbolo de las Libertades Vascas, por ser cuna de una de las Democracias más antiguas de Europa.

El Gobierno Republicano encargó a Pablo Ruiz Picasso el cuadro “Guernica” como denuncia por las muertes y el sufrimiento padecido por su población a causa del bombardeo; cuadro que a día de hoy se ha convertido en símbolo de Paz y de los Derechos Humanos a nivel mundial.

Exigimos a las Instituciones competentes el inicio de los trámites para el traslado definitivo del cuadro “Guernica” a Gernika. Con ese objetivo, y a través de esta página, nos gustaría pedir tu adhesión a la solicitud y te agradeceríamos la hicieras llegar a tus contactos para que tengan la posibilidad de apoyar también esta iniciativa, con la seguridad de que entre todos conseguiremos que el Guernica venga a Gernika.

Le 26 avril, nous commémorons le 74e anniversaire du bombardement de Gernika, bombardement qui frappa une population civile sans défense, un lundi de foire, qui voyait se presser des gens de toute la région.

Gernika ne fut pas un objectif choisi au hasard ; il fut retenu pour être symbole des Libertés Basques, pour être le berceau de l’une des plus vieilles démocraties d’Europe.

Le gouvernement de la République passa commande à Pablo Ruiz Picasso du tableau “Guernica” afin de dénoncer les morts et les souffrances causées à sa population par le bombardement; une toile qui s’est convertie aujourd’hui en symbole universel de Paix et des Droits de l’Homme.

Nous exigeons des Institutions compétentes qu’elles engagent les démarches en vue du transfert définitif du “Guernica” à Gernika. Tel est notre objectif, voilà pourquoi à travers ce site, nous venons vous demander votre adhésion à la requête et vous serions reconnaissants de bien vouloir la transmettre à vos contacts afin qu’eux aussi aient la possibilité d’appuyer cette initiative, dans la certitude qu’entre tous nous parviendrons à faire en sorte que le Guernica vienne à Gernika.

The 26 April 2011 will mark the 74th anniversary of the air raid on Gernika, when a defenceless civilian population was bombed on a Monday when local people from around the region had come to the local fair.

Gernika was not chosen as a random target, but rather as it was the symbol of Basque Freedom, as it was the cradle of one of the oldest democracies in Europe.

The Republican Government commissioned Pablo Ruiz Picasso to paint “Guernica”, the painting that denounced the deaths and suffering of its population following the air raid. The painting has now become the symbol of Peace and Human Rights around the world.

We call upon the relevant institutions to start negotiations to bring “Guernica” back to Gernika, its permanent home. We would therefore ask you to show your support for this petition and we would be grateful if you would forward it to your contacts so they can also back this initiative. We are sure that working together we can bring Guernica back to Gernika.

Hasiera

Hurrengo apirilak 26an 74 urte betetzen dira Gernika bonbardatua izan zenetik. Bonbardaketa hau, Pablo R. Picassok irudikatu zuen munduan zehar oso ezaguna den “Guernica” margolanean, gaur egun, Bakea eta Giza Eskubideen ikur bezala ezagutzen dena.

Munduko museo desberdinetan egon da “Guernica” ikusgai: Paris.en, NewYork-eko Arte Moderno museoan, Madrileko Pradon eta, azken urteetan, Reina Sofía museoan.

Zure atxikimendua eskatzen dugu gure ustez zilegi den aspaldiko aldarrikapen honen alde: “Guernica-Gernikara” ekar dezatela.

El próximo 26 de abril se cumplen 74 años del bombardeo de Gernika. Pablo R. Picasso plasmó este bombardeo en el mundialmente conocido cuadro “Guernica”, que a día de hoy se ha convertido en símbolo de la Paz y de los Derechos Humanos.

El “Guernica” ha estado expuesto en diferentes museos del mundo: en París,en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el Prado de Madrid, y en estos últimos años, en el Reina Sofía de Madrid.

Pedimos tu adhesión a la que creemos legítima reclamación de trasladar definitivamente el cuadro, “Guernica-Gernikara”.

Bonbardaketa / El bombardeo

Gernikaren aurkako erasoa prestatzen ari zen bitartean, hirian arnasten zen giroa nahikoa lasaia zen.

1.937 urtean 7.000 biztanle zeuden Gernikan, gehi 3.000 errefuxiatu. Nekazal eskualdeko erdigunea zen Gernika, nekazal eta abel merkatu garrantzitsua zeukana astelehen guztietan. Horrez gain, industrigunea ere bazeukan, zenbait arma-fabrika zituena.

Hirian zeuden euskal tropak Saseta Batailoia, Loiola Batailoia eta Gernikako Arbola  ziren. Horrez gain, hiru odol ospitale zeuden (Karmeldarren Komentua, Josefinen Komentua eta Kaltzada Zaharren Egoitza). Ez zegoen inolako babes militarrik zitekeen aireko eraso baten aurka. Aixerrota mendian kokatutako aireko erasoen aurkako ametrailadore bat ezik.

1.937eko apirilak 26, astelehen hura, merkatu eguna zen eta gainontzeko urteko astelehenetan bezala, baserritarrak baserria utzi eta Gernikara etorri ziren beren hortuko produktuak eta abereak trukatzeko asmoz; beraz, herriko biztanle kopuruari feriara etorri zen jende guzti hori gehitu zitzaion.

Airetik eman zitzaion hasiera erasoari, hegazkinak 50 eta 135 kilometrotara kokatutako Vitoria-Gasteizko eta Burgoseko aireportuetatik irtetzen ziren. Ez dago aho batezko adostasunik bonbaketan parte hartu zuten hegazkin-motei zegokienez; halere, jendea ados dago parte hartu zuten hegazkinak alemaniarrak eta italiarrak zirela esaten.

Hiru erasoaldi antolatu ziren: lehendabizi 250/300 kg-etarainoko bonba suntsitzaileak jaurti ziren eraikuntzak hondatzeko; jarraian, kilogramo banakako su-bonbak, horietariko hainbat hondarren artetik batu zirelarik; eta, azkenik, biztanlegoaren ametrailamendua.

Vicente Talonek horrela definitzen ditu bonbaketaren hiru aldiak:

1 aldia: Etxeen gainean bonba arruntak jaurtitzen dira, etxeak erabat suntsituz eta eszenatokia hondarrekin prestatuz: habeak begibistan, altzariak ezpaldurik, e.a.

2 aldia: erasorako eszenatoki apropos honen gainean, ehundaka su-bonba jaurti ziren. Babestutako helburuen aurka inolako indarrik eduki ez zutenak, baina primeran funtzionatzen zutenak suntsitutako eraikuntzen gainean, horietan sugarrak pizten baitzituzten.

 

Gertakaria ezagutu eta berehala, Eusko Jaurlaritzako Barne Ministrariak telegrama bat bidali zuen Errepublikako Gobernura, gertakariaren berri emanez: “Guernica fue. Hoy no hay más que brasa-cenizas. En este momento arde todavía pueblo tres horas bombardeo intensísimo bombas incendiarias lo han destrozado totalmente. Aldasoro Torre y yo llegamos allí espantados. 10.000 mujeres-niños huyen carretera temiendo ser ametrallados por aviación mañana al amanecer como lo fueron esta tarde, Ante esta catástrofe con amenaza hecha hoy mismo de destrozar incendiar Bilbao esta semana sólo suplicamos hágase cargo situación angustiosa”.

Hiriaren osoko suntsipenak bonbardaketa aurretiaz planifikatuta zegoela pentsatzera eramaten gaitu.

 

Bakarrik eraikuntzen %1 geratu zen ukitu gabe. Hondamena haundia bazen ere, bakarrik San Juan Eliza suntsitu zen; jauregiak, komentuak, Juntetxea osotasunean, Gernikako Arbolarekin, ikutu ere ez zituzten egin.

Bonbaketaren ondoren berehala argitaratu ziren berriak. Lekukoek gertakaria salatzera joan ziren berehala. London, Berlin, New York, Roma edo Pariseko egunkarietako lehenengo orrialdeetan Bizkaiko herri txiki honetan gertatutakoaren gainean era guztietako eritziak azaltzen zituzten.

Mundu osoari berria eman zion lehena Steer kazetari britaniarra izan zen; hura, bonbaketaren berri izan eta berehala Gernikara joan zen Bilbotik.

Halere, Pablo R. Picasso izan zen bere “Guernica” izeneko obrarekin bonbaketaren sarraskia hoberen zabaldu zuena eta egia historikoa argitzen lagundu zuen: “Egiten ari naizen eta Guernica izena emango diodan muralean….Espainia oinaze eta heriotzozeano bihurtu duen leinuarekiko gaitzespena adierazi nahi dut”. Picassok bakearen eta askatasunaren aldeko artearekin erantzun zion gerrari.

El bombardeo comenzó a las 16:30h, la campana de la iglesia de Santa María tocó tres veces a rebato, dando la alarma y sorprendió inesperadamente a todos los que plácidamente se encontraban disfrutando de la tarde. El primer avión, después de dar unas vueltas sobre la Villa, soltó tres bombas explosivas. Era el comienzo de un bombardeo ininterrumpido que terminó hacia las 19:30 h.

El ataque se planificó en tres tiempos: primero fueron lanzadas bombas rompedoras de hasta 250/300 kg. Para destruir los edificios, seguidamente bombas incendiarias de 1 kg. de peso, de las que se recogieron abundantes ejemplares entre los escombros y, finalmente, el ametrallamiento de la población.

Vicente Talón describe así las tres fases del bombardeo: “1º: Bombas ordinarias caen sobre las casas, descentrándolas y preparando el escenario con escombros, vigas al aire, muebles astillados, etc.. 2º: sobre esta alfombra propiciadora, son lanzadas centenares de bombas incendiarias, sin capacidad resolutiva alguna contra objetivos protegidos, pero que funcionan a las mil maravillas sobre edificios destruidos en los que hacen brotar llamas. Fases intermedias: ametrallamiento de la población”.

¿Respondió el bombardeo a un plan previamente planificado? Los partes de guerra de la Legión Cóndor establecían como objetivo el puente situado en el barrio de Renteria, lugar de paso del ejército vasco en retirada. Pero este puente, así como la zona industrial, en donde se encontraban las fábricas de armas, quedaron intactas y la parte alta de la Villa, en donde se alzaban las casas nobles, la iglesia de Santa María y la Casa de Juntas, apenas si sufrieron los impactos. El núcleo central de la Villa, sin embargo, resultó completamente destruido.

Nada más tenerse conocimiento del hecho, el Ministro del Interior del Gobierno Vasco envió un telegrama al Gobierno de la República, dando noticia del suceso: “Guernica fue. Hoy no es más que brasa-cenizas. En este momento arde todavía pueblo tres horas bombardeo intensísimo bombas incendiarias lo han destrozado totalmente. Aldasoro Torre y yo llegamos allí espantados. 10.000 mujeres-niños huyen carretera temiendo ser ametrallados por aviación mañana al amanecer como lo fueron esta tarde. Ante esta catástrofe con amenaza hecha hoy mismo de destrozar incendiar Bilbao esta semana sólo suplicamos hágase cargo situación angustiosa” (27 de abril 1.937 – Urgentísimo).

 

La destrucción total de la Villa incita a pensar que se trató de un bombardeo planificado; quedaron destruidas 721 casas, solamente el 1 % de los edificios quedaron intactos. Pese a estos destrozos sólo la Iglesia de San Juan fue destruida; ni los palacios, ni los conventos, ni el complejo de la Casa de Juntas con el Árbol de Gernika sufrieron daño alguno, como tampoco la zona industrial.

 

Los aviones alemanes de la Legión Cóndor realizaron la sistemática destrucción de la Villa, con el fin de experimentar los efectos psicológicos en la población de la retaguardia mediante la destrucción de objetivos civiles. Hay que comentar que la aviación nacional también participó con sus anticuados aparatos junto a alemanes e italianos, participación que actualmente se puede documentar y que ha sido negada hasta la saciedad. La propaganda franquista difundió una foto de esta iglesia destruida junto a unos bidones de gasolina, afirmando que fueron los rojos separatistas quienes incendiaron y dinamitaron la ciudad.

Además de los testigos presenciales, las autoridades democráticas vascas denunciaron al mundo la autoría del bombardeo por la aviación alemana e italiana, José Antonio Agirre, Presidente del Gobierno vasco, hizo la siguiente declaración: “Ante Dios y ante la Historia, que a todos nos ha de juzgar, afirmo que durante tres horas y media los aviones alemanes bombardearon con saña desconocida a la población civil indefensa de la histórica villa de Gernika reduciéndola a cenizas, persiguiendo con el fuego de ametralladora a mujeres y niños, que han perecido en gran número, huyendo los demás alocados por el terror”.

Sin embargo, fue Pablo R. Picasso con su obra Guernica el mejor difusor del horror del bombardeo y ayudó a clarificar la verdad histórica: “en el mural que estoy trabajando y que llamaré Guernica.. expreso mi execración de la casta que ha hundido a España en un océano de dolor y muerte” Picasso respondió a la guerra con el arte por la paz y la liberación.

El bombardeo de Gernika,

GERNIKAZARRA HISTORIA TALDEA